Nuwe wet beskerm jou persoonlike inligting

Jou eerste dagtaak op kantoor voordat jy met jou werk kan begin is om die magdom “spam” van jou inkomende eposse uit te vee wat oornag ingekom het. Om nie eers te praat van die onwelkome oproepe en sms’e van tele-bemarkers wat dienste aan jou wil smous van maatskappye wat jy nog nooit eers van gehoor het nie. En ironies genoeg, hierdie teistering begin dikwels kort nadat jy ‘n nuwe verbruikerskontrak gesluit het waarin jy spesifiek versoek dat jy nie gekontak moet word vir bemarking nie!

As hierdie situasie aan jou welbekend is mag jy verlig wees om te weet dat daar ‘n nuwe Wet oppad is wat besighede aan bande gaan lê wat ons persoonlike inligting na harte lus gebruik en verkoop sonder ons wete of toestemming.

Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting behoort in die nabye toekoms die lig te sien en is die eerste van sy soort in Suid-Afrika. Een van die doelstellings van die Wet is om die wyse waarop persoonlike informasie geprosesseer en gestoor word te reguleer en om diegene te straf wat nie die Wet nakom nie.

Hoe sal hierdie Wet jou beskerm?

  • Elke besigheid wat met persoonlike inligting werk is verplig om ‘n persoon in sy geledere aan te stel wat moet skakel met die reguleringsowerheid om te verseker dat die besigheid sy pligte in terme van die Wet nakom. Indien ‘n persoon nie intern genomineer word nie, mag die verpligting toeval aan die hoof van die besigheid wie aan die pen mag ry indien die besigheid nie sy verpligtinge nakom nie.
  • Diegene wat die Wet oortree staan die kans om ‘n boete of tronkstraf van tot 10 jaar of beide te ontvang.
  • Indien jy nie ‘n bestaande kliënt is van ‘n besigheid nie, moet jy vooraf toestemming gee voordat daardie besigheid jou persoonlike inligting kan insamel en daarmee kan handel.
  • Jou persoonlike informasie mag ook net gebruik word vir die doel waarvoor jy dit beskikbaar stel. As jy dus “ge-FICA” word, mag die besigheid nie daardie informasie gebruik vir toekomstige bemarking aan jou nie.
  • Die betrokke besigheid moet sekuriteitsmaatreëls instel om persoonlike inligting te beskerm teen verlies, skade en/of onregmatige toegang. Hierdie gaan druk plaas op besighede om te verseker dat kliëntelyste en inligting nie ‘gelek’ of verkoop word aan derde partye wat daardie inligting vir bemarking wil gebruik nie.
  • Inligting mag slegs vir ‘n tydperk gehou word wat nodig is om die doel waarvoor dit ingesamel is te gebruik en besighede moet die inligting wettiglik vernietig.
  • Die Wet verbied die oordrag van persoonlike inligting na persone of entiteite in die buiteland. Die betrokke bepaling kan groot gevolge hê vir baie Suid-Afrikaanse besighede wat buitelandse maatskappye gebruik vir die storing of ‘hosting’ van hul data.
  • Besighede moet stappe neem om te verseker dat die persoonlike inligting wat gehou word volledig, akkuraat en nie misleidend is nie. Die informasie moet ook op datum wees met die heersende stand van sake van daardie betrokke kliënt. 

Dit is belangrik dat besighede wat met persoonlike inligting werk vroegtydig begin oorweging skenk aan hoe hierdie Wet hul sal affekteer en die stappe wat hul sal moet neem om te voldoen aan die Wet. Besighede sal spesifiek moet kyk na hul storingsmetodes en inligtingstegnologie prosedures rondom die hantering van persoonlike inligting.

Vir die verbruiker is daar nou nog ‘n wapen in die stryd teen ongeoorloofde kommunikasie en gebruik van jou persoonlike inligting en sal dit help om te verseker dat jy tyd aan jou werk kan spandeer en nie aan die hantering van ‘spam’ nie.

October 25, 2012
Human Rights: Upholding the right to education

Human Rights: Upholding the right to education

The right to education is outlined in section 29 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (hereinafter “the Constitution”). This section guarantees that everyone has the right to basic education and the right to further education, which the state, through reasonable measures, must make progressively available and accessible. In South Africa the right to basic education can be described as a fundamental socio-economic right, that is, an entitlement to conditions and resources necessary for the material well-being of people.

Sign up to our newsletter

Pin It on Pinterest